مهمترین آفات و بیماری های درخت انگور را بشناسید

اشتراک گذاری در :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram

آنچه در این مطلب می خوانیم

تشخیص به موقع و صحیح آفات و بیماری های درخت انگور در تاکستان کلید پیشگیری از بروز خسارت و دستیابی به عملکرد بالا در محصول انگور می باشد. بنابراین باید با اجرای عملیات ردیابی دقیق و منظم ، این عوامل زیان آور را تشخیص داد و یک برنامه موثر مدیریت با حداقل مصرف آفت کش ها را در تاکستان اجرا نمود. در هنگام عملیات ردیابی آفات و تشخیص بیماری های درخت انگور در تاکستان لازم است چند مورد در نظر گرفته شود :

 • میزان حساسیت رقم به آفات و بیماری ها
 • شرایط و مرحله رشد گیاه
 • تاریخ بروز علائم
 • شرایط آب و هوایی قبل و هنگام ردیابی و تشخیص
 • پراکنش خسارت در سطح تاکستان مثلاً خسارت محدود به ارقام خاص یا قسمت های مشخصی از تاکستان بوده و یا کل آن را در بر گرفته است.
 • علائم خسارت روی بوته : علائم روی تمام برگ ها یا تعدادی از برگها ، علائم بر روی خوشه ، علائم بر روی حبه ها.
 • بررسی دقیق علائم : لکه ، سوختگی ، پوسیدگی ، پژمردگی

کرم خوشه خوار انگور

در لیست آفات و بیماری های درخت انگور کرم خوشه خوار در جایگاه مهمی قرار دارد. این آفت زمستان را به صورت لاروهای کامل در زیر پوستکها لابلای برگ های زیر درختان و حتی داخل خاک ، درون پیله سفید رنگ می گذراند. طول لاروها ۱۵ میلیمتر و به رنگ خاکستری متمایل به سبز است. لاروها در بهار تبدیل به شفیره شده و بعد از ۱۰ الی ۱۵ روز به حشره کامل تبدیل می شوند.

عرض بدن حشره کامل با بال های باز ۱۴ – ۱۲ میلی متر بوده و روی بال ها نوارها و لکه های روشن دیده می شود. حشرات کامل همزمان با باز شدن کامل برگها ظاهر شده و تخم های خود را روی بند خوشه ، بند حبه ها یا خود حبه ها قرار می دهند. این آفت در مناطق معتدل دو یا سه نسل و در مناطق گرم ممکن است تا چهار نسل در سال داشته باشد.

خسارت

لاروها از گل و میوه های تازه تشکیل شده تغذیه می کنند. حبه های انگور در توده ای از تارهای خاکستری رنگ که مربوط به لاروها است به هم چسبیده اند و حبه ها به رنگ ارغوانی در می آیند. در روی حبه های رسیده گاهی سوراخهای کوچکی دیده می شود که مربوط به محل خروج لاروها است.

آفات و بیماری های درخت انگور

روش های مبارزه با آفت کرم خوشه خوار انگور

 • استفاده از ارقام دارای خوشه های غیرمتراکم برای کاشت در تاکستانهای جدید
 • هرس شاخه های اضافی و سوزاندن آنها بعد از برطرف شدن سرمای زمستانه
 • استفاده از یخ آب زمستانه جهت از بین بردن شفیره ها و کاهش جمعیت در سال بعد
 • جمع آوری و سوزاندن علفهای هرز و برگهای ریخته شده در سطح تاکستان
 • نصب تله های فرمونی به منظور تعیین دقیق زمان مبارزه با آفت در فصل بهار و تابستان
 • مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم زیر انجام می شود : دیازینون ( ۱/۵ در هزار) ، تری کلروفن ( ۱ تا ۱/۵ در هزار) ، فوزالن ( ۱/۵ در هزار ) ، آزینفوس متیل ( ۲ در هزار) ، اتیون ( ۱ تا ۱/۵ هزار ) در سه نوبت بر اساس نتایج تله های فرمونی : نوبت اول در مرحله غنچه و قبل از باز شدن گل ها ، نوبت دوم زمان غوره و نوبت سوم در شروع آبدار شدن میوه

آفت زنجره مو

در لیست مربوط به آفات و بیماری های درخت انگور ، زنجره مو دومین آفتی است که بررسی می کنیم. حشرات کامل این آفت (جیرجیرک یا جره) به رنگ سبز روشن یا سیاه رنگ با چشمان قرمز و طول ۲۴ تا ۳۲ میلی متر است. پوره ها دارای بدن نسبتاً کشیده و پاهای قوی در جلو می باشند. رنگ بدن پوره ها  در ابتدا سفید تا صورتی و در مراحل بعد کرم رنگ می شود.

آفات و بیماری های درخت انگور

مراحل پورگی در خاک حدود سه سال طول کشیده و در این مدت پوره ها از ریشه گیاهان میزبان تغذیه می کنند. سوراخ های ناشی از فعالیت پوره ها در سطح خاک کنار بوته ها دیده می شود. شفیره ها برای تبدیل شدن به حشره کامل از خاک خارج می شوند. ظهور حشرات کامل از خرداد ماه شروع شده و تا شهریور ادامه می یابد. پوسته های شفیرگی آفت در محلهای مختلف سطح تاکستان دیده می شوند.

خسارت 

حشرات ماده دارای اندام تخم ریز نسبتاً بلندی بوده و تخم های خود را در شکافهای طولی که در پوست شاخه ها ایجاد کرده اند قرار می دهند. محل تخم ریزی به صورت یک خط چین سفید رنگ روی شاخه های جوان دیده می شود.

در اثر حمله این آفت به درخت انگور برگ ها زرد شده ، رشد شاخه های جوان کند شده و یا متوقف می شود. خوشه ها کوچک و دارای حبه های ضعیف و کم پشت باقی می مانند. بوته های که دارای آلودگی شدید هستند به مرور زمان خشک می شوند. تخم ریزی آفت بر روی شاخه ها سبب کند شدن  جریان شیره گیاهی شده و رشد شاخه متوقف می شود.

مبارزه با آفت زنجره مو

 • استفاده از زمین های با خاک سبک
 • کاشت ارقام مقاوم نسبت به آفات و بیماری های درخت انگور
 • از بین بردن و نابود کردن علفهای هرز 
 • استفاده از یخ آب زمستانه برای از بین بردن پوره های آفت
 • هرس کردن شاخه های آلوده به تخم آفت و سپس سوزاندن آنها
 • تقویت درخت انگور بوسیله انواع کودها
 • شخم خاک اطراف بوته ها در زمان خروج شفیره ها از خاک
 • محلول پاشی خاک اطراف بوته ها در هنگام خروج شفیره ها از خاک با استفاده از دیازینون پودر ۴۰ درصد ( ۲۰ لیتر از محلول یک در هزار سم پای بوته ریخته می شود )
پیشنهاد مطالعه  چگونگی کاشت ، آبیاری ، کوددهی و هرس درخت بادام

کنه نمدی مو

این آفت بر روی پشت برگهای درخت انگور ایجاد گالی به شکل نمد و به رنگ قرمز مایل به قهوه ای می کند. کنه ها سفید رنگ و تقریبا ۰٫۳ میلیمتر طول دارند. در اثر حمله کنه به درخت و ایجاد گال ، بر روی سطح برگ برامدگی های ایجاد می شود. کنه درخت انگور دارای سه گونه مختلف است. گونه نمدی ، کنه جوانه ، کنه مولد پیچیدگی برگ

گونه نمدی : در اثر فعالیت این کنه بر روی برگها برآمدگی و گال و در زیر برگ لکه های فرورفته و کرکداری ایجاد می شود. لکه ها در ابتدا به رنگ سفید بوده ولی به تدریج به رنگ قهوه ای در می آیند. وجود میزان بالای گال بر روی برگها سبب ریزش زود هنگام آنها می شود.

کنه جوانه : این کنه با تغذیه از فلس های خارجی جوانه سبب مرگ جوانه های انتهایی و پیچ خوردگی و جارویی شدن شاخه ها می شود. برگهایی که به این کنه آلوده می شوند رشد کمی داشته و بر روی آنها چین خوردگی وجود دارد و رگبرگهای آن برجسته و جمع می شوند. این نوع کنه به ندرت بر روی درختان انگور دیده می شود.

کنه مولد پیچیدگی برگ : این آفت در فصل بهار باعث پیچ خوردگی برگها و برگشت لبه آنها به سمت پایین می شود. پیچ خوردگی برگها از پیچ خوردگی کم لبه ها تا پیچ خوردگی کامل و توپی شدن برگ متفاوت است. در اثر حمله آفت به درخت انگور شاخه ها توقف رشد پیدا کرده و بر روی شاخه ها آثار زخم دیده می شود.

آفت شپشک آردالود درخت انگور

این آفت با تغذیه از شیره گیاهی درختان سبب آسیب به درختان انگور می شود در اثر فعالیت شپشک آردآلود ماده مومی بر روی قسمتهای مختلف درخت انگور دیده می شود. حشره ماده بیضی شکل و به رنگ سفید است و در دو طرف بدن حشره رشته های یک اندازه دیده می شود.

در امتداد بدن حشره ماده شیارها و نقاط سیاه رنگ به وضوح دیده می شود. طول حشره ماده تقریبا ۵ میلی متر است. تخمهای این آفت کشیده و به رنگ کرمی است هر ماده به طور متوسط در طول زندگی خود ۱۰۰۰ عدد تخم می گذارد.

آفات و بیماری های درخت انگور

این آفت زمستان را به شکل پوره یا حشره کامل در زیر پوست و تنه اطراف طوقه می گذراند. با شروع فصل بهار حشرات از محل زمستان گذران خود خارج شده و به سمت قسمتهای مختلف درخت حرکت می کند. حشره ماده با استقرار در محل مناسب شروع به تخم گذاری می کند. پس از خروج پورها از تخم ، بر روی یک نقطه از شاخه های درخت جمع شده و شروع به تغذیه از شیره نباتی درخت کرده و  ماده مومی از خود ترشح می کنند.

مبارزه با آفت شپشک آردآلود انگور

استفاده از روش های بیولوژیک یکی از راههای مبارزه با آفات و بیماری های درخت انگور است که جددیدا مورد توجه قرار گرفته است. کفشدوزک ها دشمنان طبیعی آفت شپشک آردآلود هستند و از آنها می توان برای مبارزه بیولوژیکی استفاده کرد. برای مبارزه شیمیایی بر علیه این آفت از سموم فسفره مانند گوزاتیون ۲۰% به نسبت ۲٫۵ در هزار و یا سوپراسید می توان استفاده کرد.

بیماری سفیدک پودری انگور

از مهمترین آفات و بیماری های درخت انگور است. سفیدک پودری باعث ایجاد علائمی بر روی برگ ، شاخه ها و حبه ها می شود که در ادامه به بررسی هر کدام از اینها می پردازیم.

برگ ها : زخم ها و پوشش سفید رنگ ابتدا در سطح زیرین برگ ها یافت می شوند ولی با پیشرفت آلودگی ، در سطح رویی نیز دیده می شوند. اگر بیماری کنترل نگردد اندازه و تعداد این زخمها افزایش می یابد. برگ های شدیداً آلوده شکننده شده و ممکن است بریزند. از اواخر ماه تیر، ساختارهای کروی ریزی (نارنجی تا سیاه) در سطح رویی و زیرین برگ دیده می شوند.

آفات و بیماری های درخت انگور

شاخه ها : لکه های سوخته نامنظم به رنگ قهوه ای تا سیاه به طول چند سانتی متر در طول فصل ایجاد می شوند. این لکه ها مرز نامشخصی داشته و حتی بعد از چوبی شدن شاخه نیز باقی می مانند.

خوشه ها و محور گل آذین : سفیدک پودری روی خوشه ها و محور گل آذین معمولاً ظاهر خاکستری تا متمایل به سفید دارد. آلودگی شدید روی محور باعث می شود که خوشه ها بریزند بخصوص اگر در زمان برداشت آسیب مکانیکی به آنها وارد شود. علائم روی محور شبیه علائم روی شاخه است.

حبه ها : حبه ها ممکن است بلافاصله بعد از شکوفه دهی تا چهار هفته بعد از آن آلوده شوند. رنگ آنها خاکستری ذغالی شده و سریعاً پوشیده از اسپورهای قارچ می شوند و ظاهر آردی پیدا می کنند. در انتهای فصل ، ساختارهای کروی روی حبه ها به وجود می آیند. حبه های آلوده خشک شده و می ریزند. حبه هایی که در ادامه فصل آلوده شوند، مستعد ترک برداشتن بوده و نسبت به کپک خاکستری حساسند.

پیشنهاد مطالعه  شانکر باکتریایی درختان میوه ، شناخت و راههای مبارزه

روش های مبارزه

 1. احداث تاکستان در مکان هایی که هوا به خوبی جریان دارد و بوته ها در معرض تابش آفتاب قرار می گیرند.
 2. اجرای سیستم روسیمی در تاکستان
 3. سم پاشی با استفاده از دینوکاپ ( ۱ در هزار)، پنکونازول (توپاز ۱۲۵/ ۰ در هزار) ، نوآریمول ( ۰/۲ در هزار ) ، هگزاکونازول ( ۰/۲۵ در هزار ) یا سموم گوگردی در سه نوبت : نوبت اول در ۶ تا ۷ برگی جوانه ها به میزان ۱۰ تا ۱۵ کیلو ، نوبت دوم بعد از ریختن گلبرگ ها و بسته شدن دانه به میزان ۲۰ تا ۳۰ کیلو و نویت سوم ۱۰ روز بعد به میزان ۳۰ تا ۴۰ کیلو

سفیدک دروغی درخت انگور

در ادامه لیست آفات و بیماری های درخت انگور به سفیدک دروغی می رسیم. این آفت نیز مانند بیماری سفیدک پودری دارای علائم متفاوتی بر روی برگها ، شاخه ها ، خوشه ها و حبه ها می شود.

برگ ها : قسمت های تغییر رنگ یافته متمایل به زرد تقریباً مدور تحت عنوان لکه های روغنی ، رشد سفید رنگ قارچ بویژه در سطح زیرین برگها ، لکه ها با گذشت زمان قهوه ای شده و برگهای شدیداً آلوده ممکن است بریزند.
شاخه ها : انتهای شاخه های آلوده پیچ خورده و پوشش سفید قارچ روی ساقه ها دیده می شود
خوشه ها : خوشه ها بسیار حساس بوده و در طی آلودگی های شدید زرد ، قهوه ای و نهایتاً بطور کامل خشک می شوند حالت چوب پنبه ای ممکن است در شاخساره های آلوده دیده شود.
حبه ها : پوشش سفید قارچ دیده می شود. اگر اسپورزایی قارچ در هنگامی اتفاق بیافتد که حبه ها به اندازه یک ساچمه تفنگ هستند این حبه ها چروکیده شده و می ریزند. حبه های آلوده در ارقام قرمز قبل از موعد دچار تغییر رنگ می شوند ، در حالی که در ارقام سفید موزائیک خفیفی روی آنها ایجاد می شود. در هنگام رسیدن حبه های آلوده سفت باقی می مانند در حالی که حبه های سالم نرم می شوند.

مبارزه

هرس و حذف انتهای سرشاخه های آلوده ، سم پاشی با سمومی مانند کاپتان ، زینب یا مانب به میزان ۳ در هزار. نوبت اول قبل از گل و در صورت لزوم تکرار سمپاشی هر ۷ تا ۱۰ روز یکبار

بیماری کپک خاکستری درخت انگور

در ادامه بررسی آفات و بیماری های درخت انگور به بیماری کپک خاکستری انگور می پردازیم. علائم بر روی قسمت های درخت به شرح زیر است :
برگ ها : گرچه اغلب علائم بارز روی حبه ها دیده می شود ولی این قارچ قادر است برگهای سبز را آلوده نموده و لکه های نکروزه قهوه ای رنگی روی آنها ایجاد نماید.
خوشه ها : خوشه ها نیز ممکن است آلوده شوند و به حالت خشک درآیند.
حبه ها : حبه های آلوده با ماده نمد مانند به رنگ خاکستری که حاوی اسپورهای قارچ است پوشیده می شوند. در این مرحله قارچ قادر به آلوده کردن مستقیم حبه ها می باشد که با بزرگ شدن حبه ها و افزایش مقدار مواد قندی حساسیت آنها بیشتر می شود.

آفات و بیماری های درخت انگور

روش های مبارزه

 • کاشت ارقام با تراکم کم خوشه و حبه های با پوست ضخیم
 • استفاده از کودهای ازته به صورت متعادل
 • حذف برگ های اطراف خوشه ها و هرس مرتب بوته ها
 • جمع آوری و از بین بردن میوه های آلوده پای بوته ها
 • عدم استفاده از آبیاری بارانی هنگام رسیدن میوه ها
 • سم پاشی با استفاده از ایپرودیون (رورال) به میزان ۱ در هزار یا کلروتالونیل (براوو) به میزان ۱/۵ در هزار در چهار نوبت : نوبت اول بعد از گل دهی و هنگام تشکیل حبه های جوان ، نوبت دوم قبل از تماس حبه ها با هم ، نوبت سوم هنگام رنگ انداختن حبه ها و نوبت چهارم سه هفته قبل از برداشت

بیماری گال طوقه انگور

در بررسی آفات و بیماری های درخت انگور در این بخش بیماری گال طوقه را بررسی می کنیم. این بیماری باعث بروز علائمی بر روی درخت می شود.

گل بوته : برگ ها و شاخه ها پژمرده می شوند. تمام بوته و یا فقط برخی پایه ها می میرند.
طوقه و تنه : گال های کم و بیش کروی ایجاد می شوند. در ابتدا، گال ها سفید رنگ و اسفنجی بوده که به تدریج سفت ، شکننده و تیره رنگ می شوند. اندازه گال ها متغیر است. سطح گال ها ناهموار بوده و ساقه ها پوست اندازی دارند. شاخه ها و برگها بویژه در دوره های با نیاز آبی بالا شروع به پژمرده شدن می کنند.

آفات و بیماری های درخت انگور

روش های مبارزه

 • خودداری از احداث تاکستان در خاکهای دارای سابقه آلودگی
 • اجتناب از زخمی کردن ریشه و طوقه در مراحل مختلف رشد
 • استفاده از قلمه های سالم برای کاشت
 • استفاده از سیستم روسیمی کشت انگور
 • کشت گیاهانی از قبیل لوبیا چشم بلبلی یا جو دوسر بین ردیف ها
 • ضدعفونی چاقو و سایر ابزار کار در هنگام انجام عملیات هرس
 • گزارش سریع موارد مشکوک به کارشناسان حفظ نباتات

اشتراک گذاری در :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
به این مطلب امتیاز دهید :
5/5
شاید این مطالب را هم بپسندید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن

دانلود رایگان کتاب مدیریت آبیاری در باغات

برای دانلود ایمیل خود را وارد کنید