خطرناکترین آفات و بیماریهای درخت گردو را بشناسید

اشتراک گذاری در :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram

آنچه در این مطلب می خوانیم

در این مقاله با مهمترین بیماریها و آفات درخت گردو آشنا می شویم. برای آگاهی از نحوه کاشت درخت گردو مقاله کاشت و داشت درخت گردو را مشاهده کنید

بیماری باکتریوز

باکتریوز یکی از دشمنان اصلی گردو و از بیماریهای بسیار خطرناکی است که می تواند تا ۸۰٪ از محصول را نابود سازد. باکتریوز در اغلب مناطق گردو خیز دیده شده است و هیچ یک از ارقام گردوهای موجود تاکنون در مقابل این بیماری مقاوم نبوده اند.

علائم بیماری

باکتریوز سبب نکروز روی بافتها و اندام های جوان درخت ( میوه، شاخه برگ و گل ) در حال رشد می شود. اولین اثر باکتریوز روی میوه ظاهر شدن لکه های کوچک منظمی است که در آغاز شفاف اند و بعد به رنگ تیره در می آیند. آلودگی اولیه با پیشرفت سریع از پوست سبز میوه عبور می کند و پوست خشک را سیاه و مغز گردو را به شکل خمیری لزج در می آورد و سبب ریزش آن می شود.

آفات و بیماریهای درخت گردو

باکتریوز بر روی شاخه ها ابتدا به رنگ سبز تیره شفاف ظاهر می شود و به موازات رشد و نمو شاخه به سرعت به پیشروی ادامه می دهد تا جایی که مرکز زخم آن می شکافد و شانکر ظاهر می شود. پس از ابتلای گیاه به بیماری و سرایت آن ، لکه های شفافی روی برگ ایجاد می شود و به تدریج قبل از خشک شدن برگ به رنگ قهوه ای در می آید.

نکروز بر روی اندام گل نر سبب سیاه شدن و پژمردگی قسمتی از آن می شود که بعد روی تمام اندام گل گسترده می شود. آلودگی باکتریوز بر روی گل ماده با سیاه شدن انتهای کلاله آغاز می شود که ابتدا سطحی است و سپس به بافتهای درونی آن سرایت می کند و سبب ریزش گل می شود.

مبارزه

عواملی که رعایت انجام آنها به دفع باکتریوز کمک می کند به شرح زیر است :

تهیه نهال سالم : انتخاب نهال و پایه سالم و عاری از باکتریوز و بدون آفات به دفع این بیماری بسیار کمک می کند. بعضی از آفات درخت گردو باعث گسترش بیماری می شوند.

حفظ باغهای جوان : با یکی دو بار سمپاشی بهاره می توان تا حدودی از آلودگی نهال های گردو جلوگیری کرد.

روش آبیاری: از هرگونه آبیاری که منجر به خیس شدن کلی یا جزئی سطح بالایی درخت شود باید جلوگیری و خودداری کرد زیرا باعث تکثیر، انتشار و شیوع بیماری خواهد شد.

انجام عملیات زراعی به صورت مناسب : افراط در دادن کود های نیتروژن و غفلت در هرس کردن سبب تکثیر و تشدید بیماری باکتریوز می شود.

محلولپاشی : در بهار قبل از انتشار بیماری اولین سمپاشی باید به محض باز شدن جوانه ها انجام شود. به منظور جلوگیری از آلودگی گلهای نر و برگهای جوان نیز باید سمپاشی زودتر از پیچیده شدن برگها و باز شدن گلها آغاز شود و پس از هر ۱۵ روز یکبار تا آخر فصل بهار تکرار شود. اگر شدت آلودگی و خسارت زیاد باشد، عملیات سمپاشی باید در فصل تابستان حتی تا ریزش برگها نیز ادامه یابد.

مقدار مواد لازم برای محلولپاشی در یک هکتار باغ گردو به صورت زیر است :

 • محلول بوردو (سولفات مس با ۲۰ % مس خالص ) به میزان ۱۰ کیلوگرم محلول در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتار
 • هیدروکسید مس (کوپراکسید با ۵۰ % مس خالص ) برای هر هکتار به میزان ۴ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب

شانکر زیر پوست

شانکر عمیق زیر پوست گردو یکی از عوارض دیگر باکتریوز است که عامل آن باکتری اروینیا است. اولین علائم ظهور شانکر ، برشهای طویلی به طول ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر که داخل آنها مایع غلیظ قرمز – قهوه ای رنگی بیرون می ریزد. بیماری به تدریج تنه درخت را می خورد و نابود می کند.

آفات و بیماریهای درخت گردو

باکتری این بیماری همراه با شیره گیاهی از پایین به بالا طوری آهسته صعود می کند که پیشرفت و خسارت آن آرام انجام می گیرد و در نتیجه در سالهای اول زیانی متوجه محصول نمی شود.عوامل عمده ای که در بخش و شیوع این بیماری سهیم هستند عبارت اند از : باد ، باران ، حشرات و ماشین آلات تکاننده میوه.

مبارزه

 • تکاندن مکانیکی درختهای بیمار در آخرین فرصت و ضد عفونی کردن گیره های دستگاه تکاننده و سایر ابزارهای باغبانی با یک محلول باکتری کش مثل آب ژاول ۲%
 • گسترش و اصلاح زهکشی در زمینهای زهدار
 • کاهش تعدادی از درختهای اضافی گردو، بخصوص اگر درختها به دلیل تراکم زیاد به هم رسیده باشند.
 • انجام هرس کامل و هر ساله بر حسب نیاز
 • در مراحل اولیه آلودگی بافتها و پوستهای آلوده بریده و محل زخم ها بلافاصله با محلول بوردو ضد عفونی شود.

انتراکتوز

عامل این بیماری قارچی است به نام گنومونیا که در بهار وقتی هوا بسیار سرد و مرطوب باشد ، یا در آخر تابستان وقتی که دمای هوا پایین می آید و رطوبت بالا می رود، بیشتر ظاهر می شود. برگ درخت گردو حساس ترین اندام درخت در مقابل بیماری آنتراکتوز است و اغلب زودتر از سایر اندامهای درخت به این قارچ آلوده می شود.

آفات و بیماریهای درخت گردو

اولین علائم ظاهری روی برگ ، لکه های نامنظم خاکستری تا قهوه ای رنگ با حاشیه های قهوه ای سوخته و ابعاد نسبتا بزرگی است که روی برگ درخت گردو ظاهر و سبب زرد شدن و ریزش برگها می شوند.

پیشنهاد مطالعه  آفات و بیماری های درخت پسته و روشهای مبارزه با آنها

در هنگام طغیان و شدت آلودگی ، لکه های گرد ، قهوه ای و سیاه رنگی فقط روی پوست سبز گردو ظاهر می شوند که اندازه میوه را کوچک و مغز گردو را نارس نگه می دارند. علامت ظهور و خسارت این قارچ روی شاخه ها، لکه های درازتر و فرو رفته تری است.

مبارزه

مبارزه با آفات درخت گردو که ممکن است سبب پراکندگی قارچ شوند و سمپاشی با محلول مسی همان طور که در مورد باکتریوز گفته شد برای مبارزه با این بیماری نیز موثر و مفید است.

بیماری فیتوفترا

قارچ عامل بیماری فیتوفترا سبب پوسیدگی ریشه و پوسیدگی طوقه می شود. علائم این بیماری مانند بیماری پوسیدگی زغالی گردو است با این تفاوت که این بیماری در زمینهای که رطوبت خاک زیاد باشد رخ می دهد.

آفات و بیماریهای درخت گردو

پوسیدگی طوقه ابتدا به صورت لکه های پراکنده در اطراف طوقه ظاهر می شود با پیشرفت بیماری این لکه به هم پیوسته و کل تنه درخت را در بر می گیرد و موجب مرگ درخت می شود. در اثر بیماری فیتوفترا کل ریشه پوسیده شده و از بین می رود.

مبارزه

مبارزه با بیماری فیتوفترا در خاک غیر ممکن است بنابراین تدابیر پیشگیری مانند استفاده از واریته های مقاوم ، زهکشی مناسب ، محافظت محل پیوند و جلوگیری از آلودگی در هنگام عملیات زراعی موثرترین راه در مبارزه با این بیماری است.

پوسیدگی زغالی گردو

پوسیدگی زغالی گردو بیشتر در زمینهای سنگلاخی که میزان خاک آن کم است دیده می شود. مخصوصا زمانی که رطوبت خاک کم باشد و درخت دچار تنش آبی شود.

علائم بیماری پوسیدگی زغالی شامل رشد کم برگ ها و کوچک ماندن آنها ، زرد شدن و ریزش برگ درختان ، خشک شدن سر شاخه ها ، کاهش محصول و در نهایت خشک شدن کامل درخت است.

مبارزه

برای مبارزه با این بیماری می توان در زمینهای که با کمبود خاک مواجه اند خاک دهی همراه با کود دامی انجام شود. از دیگر روش های کاهش خطر پوسیدگی زغالی گردو آبیاری منظم درخت و جلوگیری از تنش آبی آن است.

کرم گردو

یکی از آفات خسارت زای درخت گردو است. کرم گردو (کارپوکاپس ) پروانه ای است که لارو آن با حمله به اکثر میوه های دانه دار مانند گردو سبب خسارت تا ۳۰ % به محصول می شود. پس از تخم ریزی حشره در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد و بیرون آمدن کرم ها از تخم ، کرم ها به داخل میوه نفوذ کرده و شروع به تغذیه از مغز گردو می کند و میوه به صورت نارس شروع به ریزش می کند.

آفات و بیماریهای درخت گردو

کرمهای نسل دوم در حدود مردادماه از ناحیه دم وارد میوه سالم شده و با تغذیه از مغز گردو سبب آسیب به میوه می شوند.

مبارزه

بهترین راه از بین بردن لارو های کاربوکاپس در مرحله سرگردانی آنها یعنی موقعی است که هنوز خسارتی به میوه نزده اند. بنابراین به منظور جلوگیری از سمپاشی های گران و مکرر ، به کمک تله های شکاری و جنسی میتوان جمعیت آفت را کنترل کرد.

آفت کنه قرمز گردو

کنه قرمز از آفتی است که نه فقط به گردو، بلکه به تعداد بسیار زیادی از درختهای دیگر میوه خسارت می زند. حشره بالغ و ماده این آفت ، کروی شکل و به رنگ قرمز روشن است که با چشم غیر مسلح به دشواری دیده می شود.

آفات و بیماریهای درخت گردو

اولین اثر های خسارت اغلب در قسمت پایینی شاخه ها دیده می شود که به تدریج به طرف بالا پیشروی می کند. خسارت کنه قرمز بیشتر متوجه رشد گیاهی ، میوه، و تشکیل جوانه های میوه دهنده است. در هنگام حمله این آفت در فصل تابستان، سطح بالایی برگها به رنگ خاکستری در می آید و برگها در مردادماه شروع به ریزش می کند.

مبارزه

در بهار هنگامی که آلودگیهای زمستانه به حالت طغیان و بحرانی در می آیند و تخم کنه روی تمام شاخه ها دیده می شود مصرف کنه کشهای زیر توصیه می شود :

 • آپولو (۰٫۴ لیتر در هکتار) در اوایل فروردین قبل از تفریخ تخمها. این سم نه تنها نباید بیش از یک نوبت در سال مصرف شود، بلکه در سال بعد نیز نباید حتی با سزار مخلوط شود (مگر به تناوب)
 • سزار ( ۰٫۵ کیلوگرم در هکتار) که فقط روی لاروها موثر است. بنابراین عملیات باید تا باز شدن تمام تخم ها به تعویق بیفتد. بنابراین سمپاشی می تواند از دهه دوم و سوم اردیبهشت تا دهه اول خرداد انجام گیرد.
 • کرو یوتکس ( یک کیلوگرم در هکتار) فقط روی لاروها اثر می گذارد. چون اثر این سم بر روی لاروها در هنگام تغییر پوست است بهتر است با سم دیگری مثل پروپال که روی حشرات بالغ نیز مؤثر هستند مخلوط شود
 • در تابستان در آستانه خسارت، یعنی وقتی که ۶۰ % برگها به کنه آلوده شده اند باید سمومی مانند، نئورون (۲ لیتر در هکتار)، امیت (۴ کیلوگرم در هکتار)، پر و بال ( ۱/۲ کیلوگرم در هکتار)، و تالستار (۰٫۵ لیتر در هکتار) استفاده شود.

آفت کنه زرد گردو

این کنه از آفات خاص درخت گردو است. حشره بالغ این گروه از کنه ها بسیار کوچک و ریز هستند و با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند. رنگ آن زرد و شکل آن کشیده و شبیه به دانه برنج و تخم آن گرد است. در آغاز خسارت رگبرگ اصلی و بعد رگبرگهای فرعی در سطح زیرین برگ به رنگ قهوه ای روشن و مات (به شکل ستون مهره ماهی) در می آید و در مرحله نهایی یعنی پس از زرد شدن کامل برگها ، سبب ریزش برگ می شود.

پیشنهاد مطالعه  چگونگی کاشت ، آبیاری ، کوددهی و هرس درخت بادام

مبارزه

روش مبارزه با کنه زرد همان است که در مورد مبارزه تابستانه کنه قرمز گفته شد. آغاز سمپاشی زمانی است که ۲۰ % برگ ها در قسمت پایینی علائم آلودگی را نشان بدهند.

سپردارها

درخت گردو اغلب مورد حمله چندین گونه از شپشکهای سپردار قرار می گیرد که در بین آنها دو گروه برای گردو خطرناک ترند: شپشک توت و شپشک قرمز گلابی ، این دو شپشک از آفات مهم درخت گردو هستند.

هر دو گونه شپشک در سن بلوغ حالت دو شکلی جنسی پیدا می کنند، به این معنی که حشره ماده با جسم نرم و لاغر و به رنگی تند، به کمک سپر های محافظ مومی روی اندام های درخت (تنه ، ساقه و شاخه ) می چسبد و با خرطوم نوک تیز خود بزاف مسمومی ترشح می کند و شیره درخت را می مکد.

این در حالی است که حشره نر بالغ فقط به بارور کردن حشرات ماده می پردازد. حشره نر دارای جسمی کشیده با بال و پنجه و شاخک است.

شپشک توت

سپر مومی حشره ماده شپشک توت به شکل تنه مخروطی شکل و پهن و سر آن به رنگ سفید مایل به سرخ است. حشره ماده در زیر سپر به رنگ زرد است. سپر حشره نر به رنگ سفید و لارو آنها به رنگ سرخ و نارنجی است. شپشک توت به تنه و شاخه های درخت گردو حمله کرده و باعث ضعف تدریجی و مرگ درخت گردو می شود.

آفات و بیماریهای درخت گردو

حشره ماده و تخم شپشک

مبارزه 

با این آفت درخت گردو می توان در زمستان با روغن زرد زمستانه مبارزه کرد با این حال بهتر است در فصل رویش درخت هنگامی که لاروهای نسل اول سرگردان هستند و هنوز به زیر سپر محافظ نرفته اند سمپاشی بر علیه آفت انجام شود. برای مبارزه شیمیایی می تون از سم اکالوکس به میزان ۱/۵ لیتر در هکتار و محلول اولتراسید۲۰ به میزان ۲ لیتر در هکتار استفاده کرد

آفت شپشک قرمز گردو

از دیگر آفات درخت گردو شپشک قرمز است. حشره ماده این آفت به رنگ قرمز تیره است. سپر محافظ مومی آن کوچکتر از شپشک توت و تقریبا پهن و خاکستری است. این شپشک نیز به شاخه ها و تنه درخت گردو حمله کرده و به تدریج آن را ضعیف و نابود می کند. شپشک قرمز گلابی در سال بیش از یک نسل تولید نمی کند.

آفات و بیماریهای درخت گردو

مبارزه

قبل از هر چیز باید از تکثیر خزه ها و گل سنگها در اطراف تنه و اندامهای درخت، بخصوص در انتهای بازوها، جلوگیری و سپس با همان مواد و سموم مسی که در مبارزه با باکتریوز گفته شد اقدام به سمپاشی کرد. سمپاشیهای زمستانه با روغن زرد نیز به کاهش جمعیت این حشره کمک زیادی می کند. با این حال، در صورت طغیان آفت سمپاشی با همان موادی که برای مبارزه با شپشک توت مصرف می شد، تجویز می شود.

آفت شته رگبرگ گردو

یکی دیگر آز آفات درخت گردو است. حشره بالغ ۳ تا ۴ میلی متر به رنگ زرد و دارای خطوط سیاه رنگی است. این شته به شکل کلنی در طول رگبرگ اصلی در سطح بالایی برگ گردو قرار می گیرند و از شیره جاری در رگبرگ تغذیه می کند. کلنی های پیوسته به هم و متراکم این شته سبب کاهش اندازه و کیفیت میوه و حتی سبب ریزش برگ قبل از خزان می شوند.

آفات و بیماریهای درخت گردو

عمده خسارت این حشره در تیرماه است. از طرف دیگر عسلکی غلیظ و لزج و چسبنده از نیش این حشره ترشح می شود که محیطی مساعد برای رشد قارچ فوماژین ایجاد می کند. فوماژین قارچی است که ضمن سیاه کردن اندام های مختلف درخت سبب سوزاندگی برگ بر اثر تابش نور خورشید نیز می شود.

مبارزه

برای مبارزه با شته گردو میتوان سمومی مانند گرانول دی سولفاتان را با خاک اطراف تنه درخت مخلوط کرد. استفاده از حشره کشهای مانند دی متوات یا فسفامیدون در کنترل جمعیت شته ها موثر است.

کچلی گردو

حشره بالغ این آفت پروانه ای است به رنگ شکلاتی که طول آن از ۵ تا ۶ میلیمتر تجاوز نمی کند. کرمهای این حشره به رنگ سبز و زرد با سری به رنگ قهوه ای روشن اند و سبب پیچیدگی برگها به شکل شاخه های شیپوری می شوند. حمله این آفت در اوایل خرداد ماه و در موقعی است که برگها هنوز لطیف و جوان اند.

این آفت در وسط تابستان نیز به قسمت بالایی شاخه ها حمله می کند و برگها را ابتدا به رنگ قرمز در می آورد و بعد از پیچاندن، آنها را سیاه رنگ می کند، به طوری که برگها منظره یخ زدگی بهاره را می یابند

مبارزه

به محض ظاهر شدن کرمها در بهار قطعاتی که در سال قبل مورد حمله این آفت قرار گرفته بوده اند با سموم کلارتان و تالستار سمپاشی می شوند.

اشتراک گذاری در :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
به این مطلب امتیاز دهید :
5/5
شاید این مطالب را هم بپسندید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن

دانلود رایگان کتاب مدیریت آبیاری در باغات

برای دانلود ایمیل خود را وارد کنید