بیماری موزائیک انجیر

بیماری موزائیک انجیر

بیماری موزائیک انجیر مخربترین بیماری درخت انجیر محسوب می شود. نشانه های بیماری در برگ ها به صورت لکه های کوچک سبز تیره و یا سبز کم رنگ که دارای طرح موزائیکی هستند و به رگبرگها محدود می شوند ظاهر می گردد.

بیماری شانکر انجیر

بیماری شانکر انجیر

بیماری شانکر یا خشکیدگی شاخه انجیر با پیشرفت خود روی تنه باعث خشک شدن ناگهانی درخت میشود. این بیماری در گیاهان مختلف شامل درختان میوه، محصولات زراعی ، گیاهان زینتی و درختان جنگلی نیز دیده می شود.

ترشیدگی میوه انجیر

ترشیدگی میوه انجیر

میوه انجیر مبتلا به بیماری ترشیدگی میوه انجیر ، مزه ترش و بوی تخمیر و گندیدگی شدیدی پیدا کرده و از سوراخ ته آن، مایع لزج صورتی و یا زرد رنگی خارج می گردد. در اثر فعالیت این بیماری تمام گوشت و مواد داخل انجیر تخمیر شده 

بیماری زنگ انجیر

بیماری زنگ انجیر

بیماری زنگ انجیر یک بیماری قارچی است. قارچ عامل بیماری زنگ انجیر برای تکثیر و گسترش به سطح برگ احتیاج دارد. این بیماری در صورت تشدید باعث ریزش زود هنگام برگ درختان انجیر می شود.

بیماری های درخت انجیر

دیگر بیماری های درخت انجیر

در این مقاله با تعدادی دیگر از بیماری های انجیر از جمله پوسیدگی تار عنکبوتی انجیر ، سفیدک سطحی ،  بیماری لکه برگی ، بیماری سیاهک انجیر ، بیماری بلایت درخت انجیر و پوسیدگی طوقه و ریشه درخت انجیر بیشتر آشنا می شویم.

به بالای صفحه بردن

دانلود رایگان کتاب مدیریت آبیاری در باغات

برای دانلود ایمیل خود را وارد کنید