کنه تارتن انجیر

درمیان آفات انجیر که از عوامل مهم کاهش تولید آن محسوب میشوند کنه ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. تاکنون کنه های گیاه خوار متعددی از روی درخت انجیر جمع آوری و گزارش شده است. که مهمترین آنها کنه تارتن است.

آفت کنه اریوفید انجیر ، آفات انجیر

کنه اریوفید انجیر و راههای مبارزه

کنه اریوفید انجیر با تغذیه از کلرفیل یا همان سبزینه برگ درختان انجیر باعث آسیب رساندن به آنها می شود. این آفت ناقل بیماری موزائیک انجیر نیز می باشد. کنه اریوفید انجیر یکی از مهمترین آفات انجیر به حساب می آید.

آفت پروانه برگ خوار انجیر یا بید انجیر

 لاروهای این آفت از پارانشیم برگ تغذیه می کنند. البته ممکن است لاروها به ندرت از میوه های جوان نیز تغذیه کنند و باعث خسارت به میوه ها نیز شوند. فعالیت لاروها روی سطح فوقانی برگها و نزدیک رگبرگ اصلی است.

آفات درخت انجیر، آفت سوسک چوبخوار انجیر

سوسک چوبخوار انجیر و راههای مبارزه با آن

سوسک چوبخوار در زیر پوست درخت انجیر شروع به ایجاد دالان و تخمگذاری می کنند. پس از باز شدن تخم ها ، لارو در زیر پوست تنه و شاخه های درخت ساکن شده و از بافت چوبی درخت تغذیه می کند.

آشنایی با مگس میوه انجیر

این آفت به ارقام مختلف درختان انحیر آسیب می رساند. لارو مگس با ایجاد منافظی در پوست و میوه از گوشت میوه تغذیه می کند. در اثر حمله این آفت میوه های درخت انجیر اغلب فاسد شده و بر روی زمین می ریزند.

آشنایی با سوسک شاخک بلند انجیر

این حشره دربین آفات انجیر از اهمیت خاصی برخوردار است. خسارت سوسک شاخک بلند انجیر به حدی است که در صورتی که به موقع، نسبت به مبارزه با آن اقدام نشود منجر به خشک شدن کامل درختان انجیر می شوند.

آشنایی با آفت پسیل انجیر

این آفت به طول ۵ میلی متر و به رنگ سبز می باشد و با حمله به برگ انجیر موجب ایجاد لکه های زرد رنگ بروی آنها و یا علائمی مانند سوختگی برگ های می شود.

آفت سوسک میوه خوار انجیر

حشره ضمن نفوذ به داخل میوه، اسپر قارچها را به درون میوه منتقل می کند و باعث خرابی آن می شود. تراکم این آفت در نواحی گرم و مرطوب خیلی بیشتر است.

آفت مگس انجیر آفریقایی

مگس انجیر آفریقایی

ماده بالغ این حشرات توسط تخم ریز خود بافت گیاه را تخریب می کند. و تخم های خود را در زیر پوست میوه انجیر قرار میدهند که به این ترتیب همزمان با رسیدن میوه ها، لاروهای مگس به درون میوه نفوذ کرده و با تغذیه از گوشت میوه باعث ایجاد خسارت در محصول می شوند.

آشنایی با سپردار واوی انجیر

خسارت آفت سپردار انجیر بیشتر بر روی برگ و شاخه های جوان و به ندرت در روی میوه مشاهده میشود. این آفت خصوصا به درختان جوان حمله می نماید. محل تغذیه سپردار انجیر در روی برگها با از بین رفتن کلروفیل بیرنگ شده و به زردی و نهایت به سوختگی می گراید. 

آفت شپشک ستاره ای انجیر

آفت شپشک ستاره ای انجیر و نحوه مبارزه با آن

این آفت ترشحات عسلک مانندی بر روی برگ ها ، شاخه ها و تنه از خود باقی می گذارند. درختان مبتلا به این آفت زودتر از درختان سالم منطقه خزان می‌کنند و میوه های آنها نیز ریز و چروکیده می شود.

آفات درخت انجیر

آشنایی با تعدادی دیگر از آفات درخت انجیر

درخت انجیر دارای آفت های زیادی است. در این مقاله با آفات مورچه ، موریانه ، موش ، پرندگان ، کرم گلو گاه انار ، مینوز برگ انجیر ، شب پره برگ پیچاننده انجیر ، زنبور قرمز و کرم به آشنا می شوید.

آفات انباری انجیر

مهمترین آفات انباری انجیر و راههای مبارزه با آن

آفات اثرات نامطلوب اقتصادی بر روی محصولات کشاورزی دارند. آنها سبب کاهش کمیت و کیفیت انجیر انبار شده می شوند. تدخین متداول ترین و موثرترین روش کنترل آفات انباری در دنیا می باشد.

آفلاتوکسین

آفلاتوکسین و اثرات آن بر روی میوه انجیر

اگر قارچ تولید کننده آفلاتوکسین بر روی مواد غذایی رشد کند می تواند موجب آلوده شدن مواد غذایی به سم آفلاتوکسین شود. مصرف غذاهای آلوده به آفلاتوکسین می‌تواند موجب بیماری در انسان یا دام شود. 

آفت درخت انجیر ، پروانه برگخوار

آفت برگخوار درخت انجیر

آفت برگخوار درخت انجیر در ابتدای مرحله لاروی خود از پارانشیم زیرین برگ تغذیه می کند. محل مورد حمله این آفت پس از چند روز حالت نکروز پیدا کرده و به صورت لکه های خشک دیده می شوند. 

آفت شته انجیر

آشنایی با آفت شته انجیر

از آفات دیگر درخت انجیر که در بسیاری از باغات انجیر مشاهده می شود شته انجیر می باشد. شته ها با فرو کردن خرطوم خود در پارانیشم برگ ها و جوانه های انتهایی از شیره گیاهی درختان تغذیه می کنند.

به بالای صفحه بردن

دانلود رایگان کتاب مدیریت آبیاری در باغات

برای دانلود ایمیل خود را وارد کنید