کاشت و داشت درخت خرما

هر آنچه در مورد کاشت و داشت درخت خرما باید بدانید

آنچه در این مطلب می خوانیم خرمـا بـه عنـوان دومیـن محصـول باغـی کشـور، بـا تولیـد یـک میلیـون تن در سـال، در ۱۵ اسـتان کشـت میشـود. دو سـوم خرمای تولیـدی کشـور مربـوط بـه پنـج اسـتان کرمان، خوزسـتان، سیسـتان و بلوچسـتان، بوشهر و هرمزگان است. این میزان تولیــد، ایــران را در رتبه چهارم تولیــد خرمــای جهان قــرار …

هر آنچه در مورد کاشت و داشت درخت خرما باید بدانید ادامه »

پست های مرتبط
انواع خاک مناسب کشاورزی و کشت گیاهان
خاک مناسب کشاورزی و کشت گیاهان

در تعیین اینکه آیا خاکی مناسب برای کشاورزی است یا نه باید با خواص فیزیکی خاک آشنا باشیم. از جمله مواردی که در تعیین خواص خاک تاثیر گذار است. قابلیت ادامه مطلب

کود کامل NPk را بیشتر بشناسید و با زمان و نحوه استفاده آن آشنا شوید
کود کامل NPK

آنچه در این مقاله می خوانیم مصرف کود باید علاوه بر افزایش تولید ، کیفیت محصولات کشاورزی را افزایش دهد. امروزه بیش از ۹۰ درصد کودهای مورد استفاده در کشاورزی ادامه مطلب

آفت کنه اریوفید انجیر و راه های مبارزه با آن
آفت درخت انجیر

کنه اریوفید انجیر با تغذیه از کلرفیل یا همان سبزینه برگ درختان انجیر باعث آسیب رساندن به آنها می شود. به علاوه اینکه این آفت ناقل بیماری موزائیک انجیر نیز ادامه مطلب

صفر تا صد کاشت و پرورش درخت زیتون
کاشت و پرورش درخت زیتون

درخت زیتون یک گونه بسیار مقاوم بوده که می تواند خود را با شرایط نامساعد آب و هوایی و خاکی سازگار نماید. کشورهای اسپانیا، ایتالیا ، مراکش ، ترکیه ، ادامه مطلب