کاشت ، داشت و برداشت زیره سبز

کاشت ، داشت و براشت زیره سبز

به دلیل قرار داشتن ایران در منطقه خشک و گرم، زیره سبز ایرانی از کیفیت بالاتری نسبت به زیره کشورهای دیگر برخوردار است. آستانه تحمل این گیاه نسبت به شوری آب و خاک بالا می باشد، اگرچه بهترین عملکرد را در خاکهای شیرین و با آبهای شیرین دارا می باشد.

کاشت ، داشت و برداشت زعفران

آموزش کاشت زعفران و نحوه داشت و برداشت آن

 از هر هکتار زمین زعفران حدود ۵ الی ۶ کیلوگرم  زعفران خشک به دست می آید. زعفران هر چند که در انواع خاک ها اعم از سبک و شنی و یا رسی و سنگین قابل کشت می باشد ولی بهترین رشد و عملکرد را در خاک های هوموس دار با بافت متوسط لومی دارد.

به بالای صفحه بردن