نحوه گرده افشانی درخت انجیر

اشتراک گذاری

آنچه در این مطلب می خوانیم

بر دادن یا گرده افشانی درخت انجیر فرایندی است که منجر به انتقال دانه گرده از ” انجیر بر” به سطح کلاله گل های ماده در انجیر های خوراکی می شود. گرده افشانی به وسیله زنبور بلاستوفاگا انجام می گیرد. عمل گرده افشانی برای میوه های انجیر نوع ازمیر و دومین محصول انجیر سان پدرو (San pedro) ضروری می باشد.

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که میوه های انجیر نوع معمولی  و میوه های محصول اول انجیر سان پدرو احتیاجی به گرده افشانی نداشته و  به طریق پارتنوکاریی تشکیل می شوند. برای آشنایی با انواع انجیر مقاله انواع درخت و میوه انجیر را مطالعه بفرمایید.

همان طوری که در مقاله بر انجیر و نحوه گرده افشانی انجیر اشاره شد درخت ” انجیر بر” سه محصول پاییزه ، زمستانه و بهاره دارد و گلهای نر فقط در انجیر بر وجود دارند.

گرده افشانی درخت انجیر

خروج زنبور بلاستوفاگا از میوه بهاره درخت بر ( بر انجیر ) همزمان است با آمادگی میوه های درخت انجیر خوراکی برای گرده افشانی ، در این زمان زنبورهای آغشته به گرده جهت تخم گذاری وارد میوه های انجیر خوراکی شده و مقداری از گرده های آغشته به بدن آنها به سطح کلاله چسبیده و عمل گرده افشانی صورت می گیرد.

در زمان گرده افشانی درخت انجیر ، باغداران میوه های ” بر انجیر ” که حاوی زنبور بلاستوفاگا می باشد را از درخت “بر انجیر” چیده و در میان میوه های انجیر خوراکی قرار میدهند که این عمل را در شهرستان استهبان اصطلاحا ” بر دادن ” می گویند.

تعیین زمان گرده افشانی درخت انجیر

باغداران می توانند زمان آمادگی میوه های انجیر برای پذیرش دانه گرده را از روی صفاتی نظیر قطر میوه ، تغییر رنگ کلاله ، بوی برخاسته از درخت ، نرم بودن بافت میوه انجیر و باز شدن دهانه استیول مشخص نمایند که این زمان بسته به ارقام درخت انجیر و شرایط آب و هوایی منطقه به ویژه درجه حرارت متفاوت است.

گرده افشانی درخت انجیر
میوه درخت انجیر گرده افشانی شده

در زمان گرده افشانی بافت میوه های انجیر خوراکی کمی نرم می شود و دهانه استیول کمی باز شده و نرم می گردد تا زنبور به راحتی بتواند وارد میوه شود. رنگ کلاله در زمان رشد میوه انجیر یعنی قبل از آمادگی میوه برای پذیرش گرده ، سفید یا سفید متمایل به سبز کمرنگ است ولی در زمان گرده افشانی ، زرد کمرنگ متمایل به خرمایی رنگ می باشد.

مقایسه مراحل رشد درخت بر انجیر با درخت انجیر خوراکی

ماهوضعیت رویشی درختان بروضعیت رویشی درختان انجیر خوراکی
فروردینمحصول زمستانه + شروع رشد محصول بهاره + شروع رشد برگشروع رشد برگها
اردیبهشتپایان محصول زمستانه + محصول بهاره در حال رشد + رشد برگهابرگها در حال رشد + شروع رشد میوه
خردادرسیدن میوه محصول بهارهتشکیل میوه و شروع گرده افشانی
تیرپایان برداشت محصول بهارهپایان گرده افشانی درخت انجیر + میوه ها در حال رشد
مردادشروع رویش محصول تابستانه ( پاییزه )کامل شدن رشد میوه
شهریوررسیدن محصول تابستانه ( پاییزه ) + شروع رویش محصول زمستانهبرداشت محصول
مهرپایان یافتن محصول تابستانه ( پاییزه )پایان برداشت انجیر
آبانمحصول زمستانه + شروع زرد شدن برگهاشروع زرد شدن برگها
آذرمحصول زمستانه + ریزش برگهاریزش برگها
دیمحصول زمستانه + درختان فاقد برگدرختان فاقد برگ و در حال خواب
بهمنمحصول زمستانه + درختان فاقد برگدرختان فاقد برگ و در حال خواب
اسفندمحصول زمستانه + درختان فاقد برگدرختان فاقد برگ و در حال خواب

مشخصات زنبور بلاستوفاگا

حشره کامل زنبور بلاستوفاگا در حالت بلوغ به دو حالت نر و ماده مشاهده می شود. طول زنبورهای ماده ۲ میلی متر ، بالدار و سیاه رنگ است. پاهای جلویی و عقبی ضخیم و یک جفت پای میانی لاغر و نازک دارد. شاخک نخی شکل که قسمت نوک آن کمی ضخیم شده ، سر ماده مستطیلی شکل و پشت آنها دارای شیار طولی است.

پیشنهاد مطالعه  بر انجیر و نحوه گرده افشانی انجیر

زنبورهای نر در حالت بلوغ کوچکتر از زنبورهای ماده بوده و بدن آنها حالت خمیده دارد. نرها دارای شکم طویل و رنگ آنها قهوه ای روشن می باشد. طول بدن نرها بین ۱ تا ۱/۵ میلیمتر هستند.

زنبور بلاستوفاگای نر

زنبورهای ماده ظرف مدت کوتاهی بعد از جفت گیری از میوه بر انجیر خارج شده ، زنبورها هنگام خروج از میان گرده های آزاد شده گل های نر عبور کرده و به خاطر داشتن بدن مرطوب به دانه های گرده آغشته می شوند و مقدار زیادی گرده نیز درون شکاف بین بندهای سینه و شکم زنبور جای می گیرد. زنبورهای آغشته به گرده برای تخم ریزی وارد میوه انجیر خوراکی شده و بدین ترتیب گرده ها را به گل های ماده که درون انجیر خوراکی هستند انتقال داده و عمل گرده افشانی درخت انجیر انجام می شود.

همزیستی زنبور بلاستوفاگا با انجیر بر و انجیر خوراکی یکی از عجایب طبیعت است که از آن جمله می توان به همزمان بودن آمادگی لازم برای عمل گرده افشانی درخت انجیر و خروج زنبور بلاستوفاگا از میوه انجیر بر و همچنین خامه کوتاه بودن گل های درخت انجیر خوراکی که برخلاف گل های خامه بلند برای تخم گذاری این زنبور مناسب است اشاره کرد.

چگونگی گرده افشانی درخت انجیر

شیوه بر دادن در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. در استهبان میوه های بر انجیر را درون قوطی هایی که انتهای آنها را سوراخ کرده اند و با سیم به درخت انجیر آویزان است ریخته یا با استفاده از سیم های که قسمت های انتهایی میوه بر را بوسیله آنها سوراخ کرده در دسته های ۴ تا ۶ تایی از درخت انجیر آویزان می کنند. مقدار استفاده از بر انجیر برای هر درخت انجیر خوراکی با توجه به اندازه درخت متفاوت می باشد.

پیشنهاد مطالعه  علل و عوامل زرد شدن و ریزش برگ درختان انجیر

در مناطق انجیر کاری شهرستان کازرون مانند دوسیران مقداری خار و خاشاک نظیر لانه پرندگان درست کرده و در میان درختان انجیر قرار داده و میوه های ” بر ” که در آنجا ” دک ” نامیده می شود را در وسط آن قرار می دهند. 

در بعضی از مناطق انجیرکاری عمل بردادن انجام نمی شود این به این علت است که در این مناطق در اطراف درختان انجیر خوراکی ، درختان بر انجیر وجود داشته و بنابراین عمل گرده افشانی به صورت طبیعی و بدون کمک انسان انجام می شود. در این حالت به ازای ۱۰۰ اصله درخت انجیر ۵ تا ۱۰ درخت بر با توجه به اندازه درخت کاشته می شود.

در کالیفرنیا برای گرده افشانی درخت انجیر میوه های انجیر بر را در درون ظروف کاغذی یا پلاستیکی ریخته و به درختان انجیر آویزان می کنند.

چون میوه های درخت انجیر به تدریج آمادگی لازم جهت عمل گرده افشانی را پیدا می کنند. عمل بردادن باید در چند نوبت صورت بگیرد. عمل ” بر دادن ” با توجه به میزان محصول ، سن درخت و اندازه درخت در دو یا سه نوبت و هر نوبت به فاصله ۷ – ۴ روز صورت می گیرد. هر چه میزان میوه انجیر بیشتر و درخت بزرگتر و جوان تر باشد تعداد دفعات بر دادن بیشتر و فاصله زمانی بین آنها کوتاه تر می شود.

هر درخت انجیر چه مقدار بر احتیاج دارد

به طور میانگین استفاده از ۷۵ عدد بر انجیر ( تقریبا ۱/۵ کیلو گرم ) برای گرده افشانی درختان بزرگ انجیر و ۵۴ عدد ( تقریبا یک کیلوگرم ) برای درختان متوسط کفایت می کند که این تعداد بر انجیر در چند مرحله در اختیار درخت قرار می گیرد. گرده افشانی درخت انجیر

گرده افشانی درخت انجیر

جهت افزایش بازده ای عمل بردادن بهتر است که میوه های ” بر ” را در چهار جهت و در ارتفاعات مختلف درخت انجیر قرار دهید.

پست های مرتبط
علل و عوامل زرد شدن و ریزش برگ درختان انجیر
زرد شدن برگ درختان انجیر

آنچه در این مطلب می خوانیم زرد شدن و ریزش برگ درختان انجیر از عوارضی است که اگر به سرعت درمان نشود باعث از بین رفتن محصول و حتی شاید ادامه مطلب

هر آنچه در مورد درخت انجیر باید بدانید
درخت انجیر

آنچه در این مطلب می خوانیم درخت انجیر از ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد توسط انسان کشت می شده است. درخت انجیر از تیره توت و از گونه فیکوس ها ادامه مطلب

بر انجیر و نحوه گرده افشانی انجیر
بر ، انجیر نر ، گرده افشانی انجیر

آنچه در این مطلب می خوانیم عدم گرده افشانی و ریزش میوه انجیر بعضی از گونه های انجیر احتیاج به گرده افشانی دارند و اگر گرده افشانی انجیر صورت نگیرد ادامه مطلب

کنترل شیمیایی علفهای هرز باغات انجیر
کنترل شیمیایی علفهای هرز باغات انجیر

آنچه در این مطلب می خوانیم عمده ترین رقیب درختان جهت مصرف آب ، علفهای هرز می باشد. اهمیت علف های هرز به ویژه در سالهایی که میزان بارندگی کم ادامه مطلب

13 دیدگاه دربارهٔ «نحوه گرده افشانی درخت انجیر»

 1. سلام، اگر روی هر درخت انجیر یک عدد درخت انجیر بر پیوند بزنم برای گرده افشانی برای درختان انجیر ضرری ندارد و مشکلی ایجاد نمیکند

  1. anjerstan

   خیر ، مشکلی ایجاد نمیکنه ولی اگر تعداد زیادی درخت انجیر دارید بهتر است تعدادی از اون را به صورت کامل پیوند بر بزنید تا تعدادی درخت بر به صورت جدا داشته باشید

 2. عبدالله افشانی

  سلام من تعدادی درخت انجیر زرد در شهر همدان کاشته ام. در اینجا چیزی به اسم انجیر بر وجود نداره آیا درختان من میوه می دن یا خیر؟ ضمنا آیا می شه از درخت انجیر سیاه بعنوان گرده افشان جهت درختان انجیر زرد استفاده کرد یا خیر؟

  1. anjerstan

   بستگی به نوع درخت انجیر شما داره درختان انجیری وجود دارند که احتیاج به گرده افشانی ندارند می تونید مقاله انواع درخت انجیر را از داخل همین سایت از قسمت فهرست مطالعه کنید. درخت بر انجیر با انجیر سیاه متفاوت است.

 3. سلام من یک قلمه انجیر ریشه دار را در حلبی رنگ گذاشتم و در خانه نگهداری میکنم میگم الان که کاشتم نیاز به آب دادن هست و کی به خاک اصلی انتقال دهم ممنون

 4. سلام ممنون از کانال خوبتون مدتیست که برای احداث باغ انجیر ، مطالب کانالتون رو دنبال میکنم . برای تهیه نهال و دیگر کارهایی که باید انجام بدم راهنمائی میفرمائید؟

 5. سعید پیرسیاوش

  سلام ممنون از راهنمایی های خوبتون ، من در حیاط یک درخت انجیر دارم میوه میده ولی موقع رسیدن بصورت نارس میریزه البته یه درخت دیگه داشتم که میوه هاش کامل میرسید که خشک شد اینم پاجوش همونه

  1. anjerstan

   با توجه به اینکه درختتون قبلا محصول خوبی می داده ، آبیاری رو به طور منظم انجام دهید و از کود دامی و یا کود سه بیست برای تقویت درختتون استفاده کنید. یا یک کود پتاس بالا در زمان رشد میوه به درختتون بدهید

 6. درخت انجیر با پا جوشهای زیاد داریم دو سه سال هست که انجیر های درشتی می ده ولی بی مزه از سایت شما فهمیدم که به انجیر بر نیاز دارد که بارور بشه
  نمیدونم چجور گیر میاد در تهران نیستم

 7. سيدمحسن شجاعي

  سلام با عرض سلام و خسته نباشید
  در کازرون یک درخت انجیر دارم بر از کجا تهیه کنم؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن

دانلود رایگان کتاب مدیریت آبیاری در باغات

برای دانلود ایمیل خود را وارد کنید