روشهای تکثیر گیاهان

روش های تکثیر گیاهان

تکثیر گیاهان به دوصورت کلی انجام می گیرد ۱- جنسی ۲- غیر جنسی ، روش جنسی شامل کاشت گیاه از طریق بذر می شود. روش غیر جنسی شامل پیوند ، تکثیر با استفاده از قلمه ، تکثیر بوسیله پاجوش ،پیاز ، غده های زمینی و تنه جوش می شود.

هرس کردن درختان

آموزش هرس درختان

هرس به معنای حذف قسمت های زائد درخت اعم از شاخه ، برگ ، گل یا میوه می باشد. هرس کردن درختان به سه دلیل انجام می‌گیرد ۱- تنظیم اندازه درخت ۲- به دست آوردن شکل و فرم معین از درخت ۳- بهبود کارایی و باروری درخت

روشهای قلمه زدن گیاهان

قلمه زدن گیاهان یکی از بهترین روشهای ازدیاد گیاهان است. این روش نسبت به سایر روش های تکثیر گیاهان به دلیل سهولت انجام کار ، احتمال موفقیت بالا نسبت به سایر روش ها ، سرعت رشد بالای گیاهان دارای برتری است.

خاک مناسب کشاورزی

انواع خاک مناسب کشاورزی و کشت گیاهان

در تعیین خاک مناسب کشاورزی باید با خواص فیزیکی خاک آشنا باشیم. از جمله مواردی که در تعیین خواص خاک تاثیر گذار است. ۱- قابلیت زهکشی خاک ۲- قدرت ذخیره رطوبت ۳ – سهولت نفوذ ریشه گیاهان در خاک ۴ – تهویه مناسب خاک

عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان

عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و علائم کمبود آنها